Een optimale omgeving voor kinderen
om zich te ontwikkelen

Over ons
Basisschool De Biezenhof


Gebouw

Basisschool De Biezenhof ligt midden in de wijk de Rode Schouw en grenst aan het Groene Hart van Halsteren. In 2017 is het gebouw volledig gemoderniseerd. De school is helemaal klaar voor de toekomst. We hebben een gezond binnenklimaat, zijn energieneutraal en in de lokalen zitten mooie grote raampartijen die zorgen voor veel natuurlijk licht. De lokalen zijn rustig en overzichtelijk ingericht, een optimale omgeving voor kinderen om zich te ontwikkelen

Samenwerking

Binnen onze school werken wij dagelijks samen met de collega’s van de peuterspeelzaal, de kinderopvang en de voorschoolse-, tussenschoolse- en naschoolse-opvang. Deze vormen van opvang worden aangeboden door onze eigen peuterspeelzaal, het Klaverblaadje, ZO en Mamaloe. Het Klaverblaadje en ZO zitten bij ons in het gebouw en Mamaloe zit in basisschool de Rode Schouw. Kortom; de kinderen zijn welkom van 0 tot 12 jaar en van 7.00u tot 19.00u.SamenwerkingBinnen onze school werken wij dagelijks samen met de collega’s van de peuterspeelzaal, de kinderopvang en de voorschoolse-, tussenschoolse- en naschoolse-opvang. Deze vormen van opvang worden aangeboden door onze eigen peuterspeelzaal, het Klaverblaadje, ZO en Mamaloe. Het Klaverblaadje en ZO zitten bij ons in het gebouw en Mamaloe zit in basisschool de Rode Schouw. Kortom; de kinderen zijn welkom van 0 tot 12 jaar en van 7.00u tot 19.00u.

Groene Hart


Tijdens de pauzes maken de verschillende groepen gebruik van het park, de speeltuin en het voetbalveld in het Groene Hart. Het biedt voor ieder kind uitdaging maar ook rust voor wie dat wil. Een fijne, natuurlijke omgeving waar ook na schooltijd veel van onze kinderen samen spelen en ontdekken.


BVL 


Ons verkeersonderwijs krijgt verder gestalte door het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Via provincie en het rijk volgen we initiatieven, die gericht zijn op het vergroten van de verkeersveiligheid in het algemeen en die rond scholen in het bijzonder.Ouders en leerkrachten van onze school onderschrijven het belang van een goede verkeersopvoeding. Daarom is er een werkgroep opgericht die met en voor de school allerlei activiteiten ontplooit om verkeer hoog op de agenda van onze school te houden. In de komende jaren gaan we daar blijvend aandacht aan besteden.

#1 BAS-school

BAS staat voor bouwen aan een adaptieve school waarin doorgaande lijnen van groep 1 t/m 8 centraal staan. Onze leerkrachten zijn voorspelbaar in hun gedrag, bieden de kinderen veel structuur en geven ruimte aan eigen leervragen. Onze kinderen kunnen hierdoor in alle rust en op eigen niveau met de meest moderne materialen en methodes ontwikkelen.

#2 Sociaal betrokken

Op De Biezenhof investeren wij dagelijks in de relatie met het kind en de ouders. Wij houden de lijnen graag kort en delen de momenten van trots en succes maar ook onze zorgen heel snel. We staan iedere dag twee keer aan de poort om onze kinderen naar huis te begeleiden en om direct in contact te komen met onze ouders. Op deze manier houden we de communicatie heel laagdrempelig.

#3 ICT vooruitstrevend

In al onze groepen wordt intensief gebruik gemaakt van de nieuwste devices en digitale materialen om ons onderwijs te ondersteunen en te verrijken. Alle klassen zijn daarnaast voorzien van de nieuwste generatie digiborden. Bij onze kleutergroepen worden dagelijks ipads gebruikt en in de overige groepen werken kinderen op laptops en chromebooks. We houden de ontwikkelingen nauw in de gaten en zetten ze in ter verbetering van ons onderwijs.

#4 Ieder kind centraal

Onze kinderen krijgen ruimte om zich te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken. We luisteren goed naar de kinderen en hebben regelmatig kindgesprekken om zicht te houden op hun ontwikkeling en hoe het met ze gaat. De kinderen voelen zich thuis op onze school en wij vinden dát de basis voor een optimale ontwikkeling